Janny Dierx

Mediator met een mening

Natuurlijk weet ik dat de meeste mediators in Nederland beweren dat zij geen mening hebben, omdat ze neutraal en onpartijdig zijn. Maar wat is dat eigenlijk?
Dat ik als mediator waardevrij zou denken over conflicten en over conflictgedrag van mensen, inclusief dat van mezelf? Dat geloof ik niet en dat zie ik dus anders.
Ik noem mezelf liever meerzijdig partijdig en heb wel degelijk mijn eigen morele kompas. Dat gebruik ik, in mijn advieswerk, bij bemiddelingen en in mediations.

Mediation en bemiddeling?

Mediation en bemiddeling zijn manieren om met behulp van een buitenstaander anders met conflicten om te gaan, ze niet onnodig groot te maken en vooral: om ze op te lossen, als dat kan. Daar zijn altijd alle betrokken partijen bij nodig. Een mediation start met ondertekening van een mediation overeenkomst door partijen en de mediator. Bemiddeling is vormvrijer, maar ook niet vrijblijvend.

Ik ben MfN-mediator: het klacht- en tuchtrecht is van toepassing bij mediations, niet bij bemiddelingen of advieswerk. Klachten worden in beide gevallen – mediation en bemiddeling – liefst eerst besproken.

Mediation en bemiddeling eindigen als het goed is met een resultaat. Dat kan een overeenkomst zijn.

In de startovereenkomst die je met mij als mediator sluit, staat dat ik de partijen mag aanspreken op hun conflictgedrag op een wijze die mij geschikt voorkomt. Die afspraak maak ik niet alleen met jou, maar ook met de andere partij(en).
Daarvoor tekenen jullie dus, als je met mij in zee gaat. Je mag me er altijd op aanspreken als je denkt dat ik niet respectvol ben. Of dat ik toch partijdig overkom. Dan bespreken we dat meteen.

 

 

 

Mijn specialisaties

Ik ben gespecialiseerd in geëscaleerde conflicten die vaak een tijd ‘aan de gang’ zijn.
Soms zijn het conflicten die flink de aandacht van de buitenwereld trekken. Soms juist conflicten die door schaamte en zwijgen worden omhuld.Ik weet hoe slopend het kan zijn om deel uit te maken van slepende conflicten. De afgelopen jaren heb ik me gespecialiseerd in integriteits- en klokkenluiderskwesties, #metoo kwesties (zowel tijdens lopende strafzaken en civiele (onderzoeks) procedures).

De afgelopen jaren werk ik regelmatig samen met Rob van Eijbergen, hoogleraar integriteit. In 2023 publiceerden we dit artikel in Ars Aequi over het Nederlandse toetsingskader bij #metoo kwesties en hoe dit tekortschiet.

Tevens leg ik me toe op bemiddelingen over transparantie en openbaarheid. Sinds 2023 ben ik parttime bemiddelaar voor het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Eerder was ik daar kwartiermaker om het cluster bemiddeling op te zetten.

 

de h van mediation

Na aangifte van strafbaar gedrag kan mediation helpen bij het herstellen van de aangerichte schade. Mediation in een strafzaak kan al bij de aangifte of tijdens een lopende rechtszaak in gang wordt gezet. In mijn praktijk kunnen slachtoffers en verdachten die willen verkennen of een preventieve mediation mogelijk is, ook terecht.

h

de v van mediation

Wat gebeurt er als in een gesprek vaak ja, maar … wordt gezegd?
Let maar eens op: de energie verdwijnt en er ontstaat een discussie over het eigen gelijk.

Het helpt alleen al om in plaats daarvan ja, en … te zeggen. Vrijwel ieder gesprek wordt daar meteen iets vreedzamer van.

 

v

Vreedzamer en veiliger Nederland

Intensive Care bij conflicten

Klinkt hoogdravend? Toch meen ik het serieus. Met mijn werk wil ik er niet alleen aan bijdragen dat concrete conflicten worden opgelost. Samen met degenen met wie ik samenwerk, willen we ook dat de institutionele reacties op grensoverschrijdend gedrag degelijk zijn en niet onnodig conflictueus. Dat draagt bij aan een vreedzamer en veiliger Nederland. Vandaar dat we soms kritiek hebben op de manier waarop wordt omgegaan met de  problemen van onze tijd. Lees hier bijvoorbeeld de opinie die Rob van Eijbergen en ik schreven voor NRC over wat er fout gaat bij integriteitsonderzoeken en de opvolging van #metoo kwesties. Zelf proberen we dat als professionals anders en beter te doen.

Nieuws

Conflicthantering voor gevorderden

Conflicthantering voor gevorderden

Terwijl andere opleidingsinstituten voor mediators doorgaan met het opleiden van mediators in strafzaken, is in overleg met Caleidoscoop Leertrajecten en The Lime Tree besloten z de specialisatieopleiding Mediation in strafzaken voorlopig op te schorten. Waarom? De...

Klokkenluiders en hun werkgevers: overgeleverd aan juristen?

Klokkenluiders en hun werkgevers: overgeleverd aan juristen?

Anno 2022 is het nog steeds beroerd gesteld met de bescherming van klokkenluiders in Nederland. De rijksoverheid liet de termijn voor uitvoering van de zogenaamde Europese Klokkenluidersrichtlijn verstrijken. De voormalige minister van BZK kwam niet veel verder dan...

Als de Wiedeweerwind

Als de Wiedeweerwind

Bij het aantreden van de nieuwe minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind startte op Linkedin een mooie discussie op initiatief van Mies Westerveld – emeritus hoogleraar en nog altijd begaan met de gestage afkalving van de rechtshulp. Zij maakt zich net als ik...