Janny Dierx

Mediator met een mening

Natuurlijk weet ik dat de meeste mediators in Nederland beweren dat zij geen mening hebben, omdat ze neutraal en onpartijdig zijn. Maar wat is dat eigenlijk?
Dat ik als mediator waardevrij zou denken over conflicten en over conflictgedrag van mensen, inclusief dat van mezelf? Dat geloof ik niet en dat zie ik dus anders.
Ik noem mezelf liever meerzijdig partijdig en heb wel degelijk mijn eigen morele kompas. Dat gebruik ik, ook in mediations.

Wat is mediation

Mediation is een manier om anders tegen conflicten aan te kijken, ze niet onnodig groot te maken en vooral: om ze op te lossen, als dat kan. Daar zijn altijd alle betrokken partijen bij nodig.

Een mediation start met ondertekening van de mediation overeenkomst door partijen en de mediator(s). Het eindigt als het goed is met een resultaat. Dat kan een overeenkomst zijn.

In de startovereenkomst die je met mij sluit, staat dat ik de partijen mag aanspreken op hun conflictgedrag op een wijze die mij geschikt voorkomt. Die afspraak maak ik niet alleen met jou, maar ook met de andere partij(en).
Daarvoor tekenen jullie dus, als je met mij in zee gaat. Je mag me er altijd op aanspreken als je denkt dat ik niet respectvol ben. Of dat ik toch partijdig overkom. Dan bespreken we dat meteen.

 

 

 

Mijn specialisatie

Ik ben gespecialiseerd in geëscaleerde conflicten die vaak al lang aan de gang zijn.
Conflicten soms die flink de aandacht van de buitenwereld trekken, of conflicten die juist door schaamte en zwijgen worden geflankeerd.

Ik weet hoe slopend slepende conflicten kunnen zijn. Samen met Jent Bijlsma richtte ik De Mediation Coöperatie op voor grote, diep geëscaleerde en complexe conflicten. We werken vaak voor gemeenten, woningbouwcorporaties en andere overheden/organisaties in het domein van maatschappelijke ontwikkeling, onderwijs en veiligheid.

de h van mediation

Na aangifte van strafbaar gedrag kan mediation helpen bij het herstellen van de aangerichte schade. Mediation in een strafzaak kan al bij de aangifte of tijdens een lopende rechtszaak in gang wordt gezet.

h

de v van mediation

Wat gebeurt er als in een gesprek vaak ja, maar … wordt gezegd?
Let maar eens op: de energie verdwijnt en er ontstaat een discussie over het eigen gelijk.

Het helpt alleen al om in plaats daarvan ja, en … te zeggen. Vrijwel ieder gesprek wordt daar meteen iets vreedzamer van.

 

v

Vreedzamer en veiliger Nederland

Intensive Care bij conflicten

Het doel van De Mediation Coöperatie is: bijdragen aan een vreedzamer en veiliger Nederland.

Meer informatie daarover vind je op de website: www.decooperatievemediators.nl 

Nieuws

Conflicthantering voor gevorderden

Conflicthantering voor gevorderden

Terwijl andere opleidingsinstituten voor mediators doorgaan met het opleiden van mediators in strafzaken, hebben mijn collega Jent Bijlsma en ik in overleg met Caleidoscoop Leertrajecten en The Lime Tree besloten onze specialisatieopleiding voorlopig op te schorten....

Klokkenluiders en hun werkgevers: overgeleverd aan juristen?

Klokkenluiders en hun werkgevers: overgeleverd aan juristen?

Anno 2022 is het nog steeds beroerd gesteld met de bescherming van klokkenluiders in Nederland. De rijksoverheid liet de termijn voor uitvoering van de zogenaamde Europese Klokkenluidersrichtlijn verstrijken. De voormalige minister van BZK kwam niet veel verder dan...

Als de Wiedeweerwind

Als de Wiedeweerwind

Bij het aantreden van de nieuwe minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind startte op Linkedin een mooie discussie op initiatief van Mies Westerveld – emeritus hoogleraar en nog altijd begaan met de gestage afkalving van de rechtshulp. Zij maakt zich net als ik...