Als de Wiedeweerwind

Als de Wiedeweerwind

Bij het aantreden van de nieuwe minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind startte op Linkedin een mooie discussie op initiatief van Mies Westerveld – emeritus hoogleraar en nog altijd begaan met de gestage afkalving van de rechtshulp. Zij maakt zich net als ik...

Schadeherstelrecht

In de Nederlandse praktijk van schadevergoeding na medische missers, letselschade en overlijdensschade wordt mediation en herstelrecht nog altijd onderbenut. Letselschade procedures duren lang en leveren vaak veel stress op bij de betrokkenen. Slachtoffers moeten vaak...
Eerste Hulp Bij Klokkenluiden: mediation

Eerste Hulp Bij Klokkenluiden: mediation

Klokkenluiders belanden vaak in een moeras van beschadigende reacties op hun persoon en in slepende en slopende procedures. Uit onderzoek blijkt dat eenvoudige interventies veel meldingen zouden kunnen oplossen, maar dat in plaats daarvan er meestal na de interne...