Financieel misbruik

Daadwerkelijk en effectief ingrijpen bij financieel misbruik – ook na signalering bij bijvoorbeeld Veilig Thuis of de politie – staat in Nederland nog de kinderschoenen. Het is ook niet eenvoudig.

Wat overheerst zijn de twijfels over de meest gerede aanpak bij de moeilijk strafrechtelijk bewijsbare vermoedens. Vaak is er weinig aangiftebereidheid van een slachtoffer of verhinderen de direct betrokkenen dat. Maar al te vaak is sprake van een afhankelijkheidsrelatie met de pleger. Het komt voor dat de pleger degene waar misbruik van wordt gemaakt bedreigt. Bij de politie worden de mogelijkheden van bemiddeling zoals bedoeld in artikel 51h Wetboek van Strafvordering in deze gevallen nog onderbenut. Dit geldt zowel na een aangifte als preventief.

Het doen van een mediation aanbod om een aangifte te voorkomen, is in Nederland nog vrijwel onontgonnen terrein. Ik en de mediators bij De Mediation Coöperatie hebben daar wel wel ervaring mee.

Publicaties over enkele van mijn casussen:

  1. Nederlandse Mediation 2019/49 aflevering 4. Combinatie mediation in strafzaak en civiele vordering. Deelgeschil oplossing met een beroep op artikel 96 Rv (spreekuurrechter). Opleggen schadevergoeding ex artikel 36f Sv.
  2. Nederlandse Mediation 2016/21, aflevering 2. Mediation na verduistering vermogen bejaarde vader. Opleggen schadevergoeding ex artikel 36f Sv.
  3. Folkert Jensma, Een ‘echte’ rechter is ingewikkeld, duur of gewoon eng, publicatie in NRC Handelsblad, 2 december 2017.