Mediation en klokkenluiders

Mediation in klokkenluiderskwesties staat in Nederland nog in de kinderschoenen.
Mediation wordt wel ingezet, met het komt vaak vaak niet tot een voor klokkenluiders ethisch te verdragen duurzame oplossing.
Advocaten en mediators komen veelal niet veel verder dan een vaststellingsovereenkomst met een geheimhoudingsclausule (NDA – Non Disclosure Agreement) en afkoopsom. Exit de klokkenluider.

Dat is vrijwel nooit de goede uitkomst voor de misstanden die klokkenluiders melden. Het is niet goed voor de klokkenluiders zelf. En de organisatie die te maken krijgt met zo’n melding blijft evengoed  vaak zitten met een kater.
In mediation kan door de betrokkenen vaak in alle opzichten constructiever met een klokkenluidersmelding worden omgegaan dan dat op dit moment in de praktijk meestal gebeurt.

In 2019 en 2020 heb ik het Huis voor Klokkenluiders als adviseur bijgestaan tijdens het verbeteringstraject en de doorstart die het Huis doormaakt. Die ervaring zet ik graag in als mediator voor klokkenluiders een hun wederpartijen.

 

Samen met Jent Bijlsma en andere betrokkenen bij De Mediation Coöperatie ontwikkel ik een op maat gesneden rechtshulppakket voor bemiddeling en rechtshulp in klokkenluiderskwesties, waarbij morele kwesties rondom klokkenluiden niet uit de weg worden gegaan.