Mediation en klokkenluiders

Mediation in klokkenluiderskwesties staat in Nederland nog in de kinderschoenen.
Mediation wordt wel ingezet, met het komt vaak vaak niet tot een voor klokkenluiders ethisch te verdragen duurzame oplossing.
Advocaten en mediators komen veelal niet veel verder dan een vaststellingsovereenkomst met een geheimhoudingsclausule (NDA – Non Disclosure Agreement) en afkoopsom. Exit de klokkenluider.

Dat is vrijwel nooit de goede uitkomst voor de misstanden die klokkenluiders melden. Het is niet goed voor de klokkenluiders zelf. En de organisatie die te maken krijgt met zo’n melding blijft evengoed  vaak zitten met een kater.
In mediation kan door de betrokkenen vaak in alle opzichten constructiever met een klokkenluidersmelding worden omgegaan dan dat op dit moment in de praktijk meestal gebeurt.

In 2016, 2019 en 2020 heb ik het Huis voor Klokkenluiders als interim adviseur bijgestaan tijdens respectievelijk de opstartfase en het verbeteringstraject/de doorstart die het Huis recentelijk doormaakte. Die ervaring zet ik graag in als mediator voor klokkenluiders een hun wederpartijen.

 

 

 

 

Samen met Jent Bijlsma en andere betrokkenen bij De Mediation Coöperatie bieden we op maat gesneden hulp en bemiddeling in klokkenluiderszaken, waarbij morele vraagstukken rondom klokkenluiden niet uit de weg worden gegaan.

 

Lees het artikel dat ik samen met Rob van Eijbergen in het Nederlands Juristenblad schreef over het vroegtijdig en liefst preventief inzetten van mediation en klokkenluiden hier.