Klokkenluiderszaken en integriteitsmeldingen

Mediation in klokkenluiderskwesties of naar aanleiding van meldingen over mogelijke integriteitsschendingen staat in Nederland nog in de kinderschoenen.
Mediation wordt wel ingezet, met het komt vaak vaak niet tot een voor klokkenluiders ethisch te verdragen duurzame oplossing.
Advocaten en mediators komen veelal niet veel verder dan een vaststellingsovereenkomst met een geheimhoudingsclausule (NDA – Non Disclosure Agreement) en afkoopsom. Exit de klokkenluider. Dat de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders inmiddels zwijgbedingen verbiedt, is niet bij iedereen bekend.

Een exit-overeenkomst is vrijwel nooit de goede uitkomst voor de misstanden of integriteitsschendingen die worden gemeld. Het is vaak ook niet goed voor de melders zelf. En de organisatie die te maken krijgt met zo’n melding blijft evengoed  vaak zitten met een kater.
In mediation kan door de betrokkenen vaak in alle opzichten constructiever met een melding worden omgegaan dan dat op dit moment in de praktijk meestal gebeurt.

In 2016 en 2019-2020 heb ik het Huis voor Klokkenluiders als interim adviseur bijgestaan tijdens respectievelijk de opstartfase en het verbeteringstraject/de doorstart die het Huis recentelijk doormaakte. Die ervaring zet ik graag in als adviseur of als mediator voor klokkenluiders en hun wederpartijen.

 

 

 

 

Samen met Rob van Eijbergen en andere professionals bied ik op maat gesneden hulp en bemiddeling in dit soort zaken, waarbij morele vraagstukken niet uit de weg worden gegaan.

 

Lees het artikel dat ik samen met Rob van Eijbergen in het Nederlands Juristenblad schreef over het vroegtijdig en liefst preventief inzetten van mediation en klokkenluiden hier.