Mediation, advies en bemiddeling: ik werk met de principes van herstelrecht

Mijn drijfveren: transparantie, realiteitszin en verantwoordelijkheid nemen. Ook voor agressie, misbruik en geweld 

Ik was in Nederland een van de eerste praktiserende mediators in lopende strafzaken. Het vak van mediator in strafzaken en in complexe conflicten heb ik geleerd tijdens een vijfjarig verblijf in Argentinië. Daar volgde ik de Latin-American European Master in Advanced Negotiation and Mediation.

In Nederland kom ik regelmatig in actie op verzoek van organisaties, bestuursorganen of werkgevers. Het kan ook na een verwijzing door de rechtbank, een gerechtshof, de politie, het openbaar ministerie. Direct betrokkenen bij grensoverschrijdend gedrag kunnen mij ook zelf inschakelen.

Grensoverschrijdend gedrag hoeft niet altijd gepaard te gaan met agressie of geweld. Discriminatie, pesten, fraude: het is allemaal over de grens. Ik kan interveniëren als de een misbruik maakt van de ander, of als sprake is van handelwijzen die in strijd zijn met regels en/of basisbeginselen van integer gedrag.

 

In organisaties kan sprake zijn van een onveilige situatie om te melden, of van niet integere procedures na meldingen. Zowel melders als beklaagden kunnen daar last van hebben. Zulke ongelijke posities vragen om een stevige en transparante aanpak, ook van degene die intervenieert.

 

Mijn drijfveer is dat grensoverschrijdend gedrag kan stoppen en dat hier liefst proportionele en fatsoenlijke reacties op volgen. De schade die is aangericht, wordt zoveel als mogelijk hersteld. Dat hoeft niet altijd via ingewikkelde procedures, of via schadevergoeding door middel van geld, er zijn ook andere manieren om schade te repareren. Het gedachtengoed van herstelrecht biedt daarvoor goede aanknopingspunten. 

Sinds 2012-2013 ben ik zowel auteur van het handboek Mediation in strafzaken van de Sdu, als coauteur van het hoofdstuk over mediation in strafzaken in het Handboek Mediation van de Sdu. In 2024 verschijnt van dat laatste boek een volledig herziene druk. Daarnaast publiceer ik onder meer over de kwaliteit van de vaststellingsovereenkomst na mediation. Ik bemiddel ook over openbaarheid, transparantie en integer handelen.

 

Lees meer op mijn pagina met publicaties