Mediation in strafzaken: een vorm van herstelbemiddeling

Mijn drijfveer: agressie, misbruik en geweld kan stoppen

Ik ben in Nederland een van de eerste praktiserende mediators in strafzaken. Het vak van mediator in strafzaken en in complexe conflicten heb ik geleerd tijdens een vijfjarig verblijf in Argentinië. Daar volgde ik de Latin-American European Master in Advanced Negotiation and Mediation.

In Nederland kom ik regelmatig in actie na een verwijzing door de rechtbank, een gerechtshof, de politie, het openbaar ministerie maar ook op verzoek van advocaten, professionals uit het domein van veiligheid en zorg en vele andere kanalen.

Slachtoffers en verdachten kunnen mij ook zelf inschakelen. Dat doen ze dan ook na conflicten met agressie en geweld, heftige emoties of conflicten die ontstaan zijn doordat de een misbruik maakt van de ander.

Bij zedenzaken gaat het vaak om kwetsbare (jonge) vrouwen en bij financieel misbruik juist om ouderen die afhankelijk zijn van anderen of om mensen met een beperking. Zulke ongelijke posities vragen om een stevige aanpak, ook van de mediator.

Mijn drijfveer is: agressie, misbruik en geweld kan stoppen. De schade die is aangericht zoveel als mogelijk hersteld. Dat hoeft niet altijd met geld, er zijn ook andere manieren om schade te repareren. Mediation naast strafrecht – een ander woord is herstelrecht – biedt daarvoor vaak goede aanknopingspunten.

 

Meer informatie daarover en over mijn publicaties over mediation in strafzaken vind je ook op de website www.mediationinstrafzaken.nl

 

Ik ben onder meer auteur van het handboek Mediation in strafzaken van de Sdu, coauteur van het hoofdstuk over mediation in strafzaken in het Handboek Mediation van de Sdu en publiceer over de kwaliteit van de vaststellingsovereenkomst na mediation.

 

Lees meer: bijvoorbeeld in Verkeersrecht 2019 over Schadeherstelrecht