Bij het aantreden van de nieuwe minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind startte op Linkedin een mooie discussie op initiatief van Mies Westerveld – emeritus hoogleraar en nog altijd begaan met de gestage afkalving van de rechtshulp. Zij maakt zich net als ik zorgen over marktdenken dat steeds verder oprukt op dit terrein.

Zo’n nieuwe bewindspersoon, afkomstig van een andere politieke partij, geeft toch weer hoop op verbetering, zeker met zo’n mooie achternaam! Ik hoop dat Franc als de Wiedeweerwind een eind weet te maken aan het niet alleen voor advocaten maar ook voor mediators in strafzaken zeer schrale decennium dat achter ons ligt. 

Zo hoop ik dat er onder het nieuwe bewind veel meer dan 1% strafzaken per jaar zullen worden verwezen naar mediation en dat het honorarium van mediators in strafzaken na 10 (tien!) jaar totale stilstand op een aanvaardbaar niveau zal worden gebracht schreef ik op linkedin. Mies vroeg naar bronnen met informatie daarover.

Hier komen er twee.

Het eerste artikel is geschreven door Corné van der Wilt, raadsheer in het Hof Amsterdam en praktiserend mediator in strafzaken. Hij schreef in 2021 voor het Tijdschrift voor Herstelrecht een overzichtsartikel naar aanleiding van 10 jaar mediation in strafzaken in het wetboek van Strafvordering.

Zelf schreef ik vaker over de belabberde vergoedingen voor mediators in strafzaken. Van een van die artikelen voeg ik een link toe naar het Tijdschrift voor Herstelrecht.

De link naar de post op Linkedin vind je hier.