Nieuws

Bekijk mijn laatste artikelen

Conflicthantering voor gevorderden

Conflicthantering voor gevorderden

Terwijl andere opleidingsinstituten voor mediators doorgaan met het opleiden van mediators in strafzaken, is in overleg met Caleidoscoop Leertrajecten en The Lime Tree besloten z de specialisatieopleiding Mediation in strafzaken voorlopig op te schorten. Waarom? De...

Klokkenluiders en hun werkgevers: overgeleverd aan juristen?

Klokkenluiders en hun werkgevers: overgeleverd aan juristen?

Anno 2022 is het nog steeds beroerd gesteld met de bescherming van klokkenluiders in Nederland. De rijksoverheid liet de termijn voor uitvoering van de zogenaamde Europese Klokkenluidersrichtlijn verstrijken. De voormalige minister van BZK kwam niet veel verder dan...

Als de Wiedeweerwind

Als de Wiedeweerwind

Bij het aantreden van de nieuwe minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind startte op Linkedin een mooie discussie op initiatief van Mies Westerveld – emeritus hoogleraar en nog altijd begaan met de gestage afkalving van de rechtshulp. Zij maakt zich net als ik...

Schadeherstelrecht

In de Nederlandse praktijk van schadevergoeding na medische missers, letselschade en overlijdensschade wordt mediation en herstelrecht nog altijd onderbenut. Letselschade procedures duren lang en leveren vaak veel stress op bij de betrokkenen. Slachtoffers moeten vaak...

Eerste Hulp Bij Klokkenluiden: mediation

Eerste Hulp Bij Klokkenluiden: mediation

Klokkenluiders belanden vaak in een moeras van beschadigende reacties op hun persoon en in slepende en slopende procedures. Uit onderzoek blijkt dat eenvoudige interventies veel meldingen zouden kunnen oplossen, maar dat in plaats daarvan er meestal na de interne...

Overschat strafrecht. Het kan anders.

Overschat strafrecht. Het kan anders.

Mooi pleidooi in NRC van Johan Bac, algemeen directeur Reclassering Nederland. Hij stelt het hardnekkige geloof (want dat is het inderdaad) in strenger straffen ter disucussie. Vindt dat er veel te veel zaken die ook op een andere manier kunnen worden opgelost, in het...

Mediator en moreel leiderschap

Vorig jaar mocht ik oud-nationale ombudsman en auteur van het boek Moreel Leiderschap Alex Brenninkmeijer interviewen voor het Tijdschrift Conflicthantering. De waardenoriëntatie die hij daarin bepleit gaat niet over abstract idealisme, maar over concreet dagelijks...