Publicaties

Sinds 2013 werk ik mee aan de totstandkoming van de opeenvolgende edities van het Handboek Mediation van de Sdu (verplichte kost voor alle mediators die een registratie in het MfN-register ambiëren). Inmiddels is de 7e gewijzigde druk in voorbereiding. De beoogde verschijning is begin 2024. Samen met Corne van der Wilt en Jiska Jonas-Van Dijk werk ik aan het hoofdstuk over mediation in strafzaken.

Ars Aequi publiceerde dit jaar een artikel van Rob van Eijbergen en mijzelf over het toetsingskader bij #metoo zaken in Nederland, hoe en waarom dat regelmatig tekortschiet en hoe dat volgens ons kan verbeteren.

Samen met officier van justitie Roland Knobbout schreef ik een artikel voor het Nederlands Juristenblad over wat er schort aan het Nederlandse stelsel van schadevergoeding voor slachtoffers binnen het strafrecht. Wij gebruikten daarbij onze ervaringen als lid van de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven.

 Eerder schreef ik ook over (financieel) misbruik van ouderen en personen in een afhankelijkheidsrelatie zitten met de pleger. Het komt voor dat de pleger degene waar misbruik van wordt gemaakt bedreigt. Bij de politie worden de mogelijkheden van bemiddeling zoals bedoeld in artikel 51h Wetboek van Strafvordering in deze gevallen nog onderbenut. Het doen van een mediation aanbod om een aangifte te voorkomen, is nog geen ‘standaard’ procedure. Ik heb daar wel goede ervaringen mee.

Nog meer publicaties:

Tijdschrift Verkeersrecht 2019 over schadevergoeding en herstel.

Nederlandse Mediation 2019/49 aflevering 4. Combinatie mediation in strafzaak en civiele vordering. Deelgeschil oplossing met een beroep op artikel 96 Rv (spreekuurrechter). Opleggen schadevergoeding ex artikel 36f Sv.

Nederlandse Mediation 2016/21, aflevering 2. Mediation na verduistering vermogen bejaarde vader. Opleggen schadevergoeding ex artikel 36f Sv.

Folkert Jensma, Een ‘echte’ rechter is ingewikkeld, duur of gewoon eng, publicatie in NRC Handelsblad, 2 december 2017.