Klokkenluiders belanden vaak in een moeras van beschadigende reacties op hun persoon en in slepende en slopende procedures. Uit onderzoek blijkt dat eenvoudige interventies veel meldingen zouden kunnen oplossen, maar dat in plaats daarvan er meestal na de interne melding een (procedurele) strijd ontstaat tussen de organisatie en de melder. Er is een structureel gebrek aan effectieve conflicthantering.

Samen met prof. dr. Rob van Eijbergen schreef ik een artikel voor het Nederlands Juristenblad, waarin we pleiten voor het invoeren van specifieke, snelle en doeltreffende interventies in klokkenluiderszaken in de allereerste fase van het melden. Omdat de directe belangenbehartiging van klokkenluiders op dit moment structureel tekortschiet moeten alle pijlen worden gericht op Eerste Hulp Bij Klokkenluiden. Mediation zou een vast en primair onderdeel moeten zijn van meldingsprocedures, zeker nu eind 2021 – na implementatie van de Eeuropese Klokkenluidersrichtlijn – de verplichting tot het doen van een interne melding vervalt. 

Lees het hele artikel door te klikken op onderstaande link.

NJB 4 juni 2021 Bescherming Klokkenluiders schiet ernstig tekort. Een pleidooi voor EHBK: Eerste Hulp Bij Klokkenluiden, inclusief mediation.