Anno 2022 is het nog steeds beroerd gesteld met de bescherming van klokkenluiders in Nederland. De rijksoverheid liet de termijn voor uitvoering van de zogenaamde Europese Klokkenluidersrichtlijn verstrijken. De voormalige minister van BZK kwam niet veel verder dan het indienen van een zwaar bekritiseerd wetsvoorstel, dat zeker geen concrete of wezenlijke bijdrage gaat leveren aan het verbeteren van de gangbare manieren waarop klokkenluiders en de organisaties waarover zij melden meestal in een juridisch moeras belanden.

Samen met Rob van Eijbergen schreef ik er een essay over voor het vakblad Binnenlands Bestuur. We beschrijven de vele tekortkomingen in de uitvoering van de richtlijn tot nu toe en roepen lagere overheden op om het heft in eigen handen te nemen. Het is echt niet zo moeilijk om dit beter te gaan doen dan de rijksoverheid.

Trouw plaatste onze opinie over de manier waarop de rijksoverheid geld over de balk dreigt te gooien dat beter aan klokkenluiders zelf kan worden besteed.

Lees Binnenlands Bestuur hier.

Lees Trouw hier.