Vorig jaar mocht ik oud-nationale ombudsman en auteur van het boek Moreel Leiderschap Alex Brenninkmeijer interviewen voor het Tijdschrift Conflicthantering. De waardenoriëntatie die hij daarin bepleit gaat niet over abstract idealisme, maar over concreet dagelijks gedrag. Dat is broodnodig in onze over-rationalistische samenlevingen, die in Nederland een drama als de toeslagenaffaire voortbracht, doordat op geen enkel rechtstatelijk niveau tijdige een moreel kompas werd toegepast.

Ook mediators moeten zich volgens Brenninkmeijer soms afvragen of zij het maatschappelijk belang dienen in sommige zaken: bijvoorbeeld als zij optreden in klokkenluiderskwesties.

Alex Brenninkmeijer – “We moeten af van de taal van de strongmen”